Suicide Zero får ny webblösning genom Vallagruppen

Vallagruppen bidrar till en bättre digital värld - Digital kommunikation för företag och föreningar
Image
Vallagruppen blir en sponsor i detta projekt där vi med en ansenlig del bidrar till denna webblösning. Webblösningen är byggd enligt de senaste av tekniker.

Här har vi byggt helt egna formulär som sedan är kopplade mot KomMed, självklart fullt mobilt anpassade. Formulär hanteras sedan genom Payex som ansvarar för betalsidan. Lösningen har även funktion för Autogiro som kopplats mot signering av Mobilt BankID via Accently.

En komplex lösning där vi tillsammans med Suicide zero jobbat hårt för att komma i mål på bästa tänkbara sätt.
Kort om Suicide Zero
Suicide Zero är en ideell organisation som sedan 2013 arbetar för att radikalt minska självmorden. Cirka 1 500 personer tar sitt liv varje år. De allra flesta kan vi rädda. Suicide Zeros vision är ett samhälle utan självmord.

Kunskapen för att uppnå visionen finns men den måste bli allmänt känd och politiker måste satsa pengar på konkreta åtgärder som minskar självmorden. Eftersom det finns mycket tabu, okunskap, rädsla och stigma kring självmord och psykisk ohälsa arbetar vi för att öka kunskapen hos politiker, journalister, vård- och skolpersonal samt allmänheten. Detta gör vi genom lobbying, debattartiklar i Sveriges största nyhetsmedier, utbildningar och föreläsningar för olika yrkesgrupper.

Relaterat

Image

DIGITAL KOMMUNIKATION MED KVALITET - SINCE 1998

Image
Vallagruppen AB | Linköping | Sverige

Fridtunagatan 2
582 12 Linköping

Tel: +46 (0)13 473 20 20
E-post: info@vallagruppen.com


 

Vallagruppen AB | Motala | Sverige

Drottninggatan 50
591 27 Motala

Tel: +46 (0)13 473 20 20
E-post: info@vallagruppen.com


 

Vallagruppen AS | Sandvika | Norge

Rådmann Halmrasts vei 12
1337 Sandvika Norge

Tel: +47 960 00 363
E-post: infonorge@vallagruppen.com