Säker hemsida nyckeln till trygghet

Vallagruppen för säker och trygg drift - med metodkunskap

Säker hemsida - webbläsare varnar för osäkra sidor

Säkra er hemsida och e-handelsplattform på bästa sätt

Utveckling med hacking när det kommer till webblösningar, e-handel, spridning av virus etc. tar mer fart för varje dag. Tillsammans måste vi på bästa sätt skydda oss. det handlar om hur vi beter oss, det handlar om vad vi gör och hur vi på bästa tänkbara sätt kan skydda oss.

Vi på Vallagruppen arbetar hela tiden med att säkra er webblösning på bästa möjliga sätt. Som kund till oss så säkrar vi våra servrar på bästa sätt, vilket sker genom månatliga uppdateringar. Vi tar löpande backup på er lösning om olyckan skulle vara framme osv.


Uppdatering av er webbplattform - Webbupdate | Har ni en webblösning hos oss så behöver denna idag hållas up to date. Vi kan våra system och är bäst lämpade att hjälpa er med detta.
För en mindre månatlig kostnad sköter vi uppdatering av er plattform. Vi tillser att en gång per månad logga på er webblösning, kontrollera status och göra nödvändiga säkerhetsuppdateirngar. 

Löpande får ni från oss information om statusen på er hemsida.


Webbläsare varnar för osäkra sidor | Företag som Google, Firefox med flera skruvar upp säkerheten på sina webbläsare. För er som har en företagshemsida eller e-handelsplattform bör ni snarast överväga att lägga på ett SSL certifikat på er hemsida.

Era besökare varnas om att er hemsida inte är säker vilket är allvarligt. Som besökare blir vi mer och mer försiktiga vilket kan innebära att man förlorar besökare.

Vad innebär det? | Https innebär i korta ordalag att man på sin hemsida skapar ett sk. SSL certifikat. Det innebär att hemsidan visas krypterad vilket i sin tur ökar säkerheten för besökaren. Man ser ett hänglås till vänster om själva adressen (URL:en). 


Nedan ser ni en kort checklista på de delar som vi utför vid övergång till https.

  • Vi skapar ert certifikat som är knutet till er domän.
  • Google Search Console Registrering
  • http omstyrning till https://erdomän
  • Google Analytics – Vi ändrar spårning
  • Vi installerar avsett SSL Certifikat
  • Indexera ny inläsning av samtliga länkar

Er webbplats blir genom detta "säker" och all trafik sker via https. Detta innebär även att ni genom detta möter de krav som Google, Firefox etc. numer använder sig av.