Tung får ny hemsida

Vallagruppen bidrar till en bättre digital värld - Digital kommunikation för företag och föreningar
Image

Vallagruppen tillsammans med Tungservice designande fram en helt ny hemsida. Självklart fullt responsive, byggd på senaste av tekniker när det kommer till webbutveckling. En webblösning som bättre möter framtidens krav på synbarhet. Enkel i sin struktur, men med en touch av 2017

TUNG - Professionellt, tryggt och säkert | Linköpings Tungservice grundades av Cai Pettersson år 1989 och är idag ett väletablerat företag i tunghanteringsbranschen med lång erfarenhet och meriterande referenser.

Verksamhetsinriktningen är sedan starten kvalificerade och tunga lyft inom industrin. På senare år har vi balanserat och medvetet expanderat och verksamheten har även kommit att innefatta industriservice

Vision | Kunskap, säkerhet och kvalité, med rätt teknik, är visionen som står sig oavsett marknadens förändring.

Vi ska bibehålla närheten till våra kunder med en hög servicegrad och kvalificerad kunskap inom tunghantering och industriservice.

Miljö | Vår mest betydande miljöaspekt är transporter. Linköpings Tungservice är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Vi arbetar ständigt med att förbättra vårt miljöarbete så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Det gäller även att med god marginal till gällande lagstiftning stödja internationellt harmoniserande och effektiva miljökrav. Som medlem i Torvinge Miljögrupp har vi dessutom tagit fram en miljöpolicy för att tillsammans med andra företag verka för ett aktivt miljötänkande i verksamheten. Vi tar ansvar nu och för framtiden.