Suicidezero får nya web - Vi vill hjälpa

Vallagruppen bidrar till en bättre digital värld - Digital kommunikation för företag och föreningar
Image

Suicidezero får nya webbar - Vi vill hjälpa
Vallagruppen bygger ny webb med fristående webshop för bästa funktion - Vallagruppen bidrar i detta projekt med stora delar av utvecklingskostnaden.

Kort om vår kund... Suicide Zero

Mer än fyra människor tar sitt liv i Sverige varje dag. Självmord är den vanligaste dödsorsaken bland unga. Den åldersgrupp som i störst utsträckning tar sitt liv är 45-64 år. I dag vet vi hur självmord kan förhindras och att det går att förebygga. Därförkan vi inte acceptera denna pågående katastrof.

Antalet självmord under 2014 var nära sex gånger så högt som antalet dödsfall i trafiken. Precis som trafikdödligheten minskat radikalt på grund av stora resurser till forskning och ett långsiktigt tänkande inom trafiksäkerhet är det möjligt att minska de psykologiska olycksfallen.