Leja Gruppen får ny webblösning genom Vallagruppen

Vallagruppen bidrar till en bättre digital värld - Digital kommunikation för företag och föreningar
Image
Vallagruppen bygger ny webblösning för Leja - Ett samverkans projekt med MW Reklam på ekerö. Grafisk design är framställd av MW Reklam och Vallagruppen är företaget som byggt webblösningen.

Denna webblösning är även kopplad mot CGI via ett API. En funktion där person kan söka upp fraksedlar etc.

Lösningen har även ett eget Intranät eller Extranät om man vill kalla det för det. En lösning där utvalda personer kan logga in på plattformen för att komma åt ej publik data.