Nya regler för RUT-tjänster | RIT Avdrag

Nya regler för RUT-tjänster | RIT Avdrag

Nya RUT-tjänster - Nu kan man få hjälp med att fixa datorn hemma

Riksdagen har beslutat att utöka antalet RUT-tjänster. Vissa trädgårdstjänster, flytttjänster och IT-tjänster ska omfattas av RUT.
Vissa försvann, nya kommer.

I höstas tog riksdagen beslut om att slopa RUT-avdraget för läxhjälp, matlagning och mer avancerat städarbete. Nu har riksdagen tagit beslut om att antalet RUT-tjänster utökas. Syftet med att utöka antalet RUT-tjänster är att skapa sysselsättning för att stärka etableringen av nyanlända till Sverige.

De utökade RUT-tjänsterna beräknas minska skatteintäkterna med 340 miljoner kr 2016 och 810 miljoner kr för åren 2017-2020.
Vissa trädgårdstjänster

Beskärning och borttagande av träd och buskar ska enligt de nya reglerna omfattas av RUT-avdraget.

Uttrycket ”borttagande” omfattar bland annat trädfällning, borttagning av stubbar, röjning av sly och gallring av buskage. Även återställning av markytan efter borttagandet är en RUT-tjänst.

I ”beskärning och borttagande” ligger även omhändertagande av det som avlägsnats i form av t ex vedkapning, kompostering eller ihopsamling och iordningställande inför transport för avfallshantering. Bortforsling och hantering på annan plats ger dock inte skattereduktion.

Nyplantering av träd och buskar ger inte RUT-avdrag, även om dessa ersätter sådana träd och buskar som tagits bort. Anledningen är att plantering ofta förutsätter en mer ingående kunskap om växtlighet, växtzoner, skötsel mm. Plantering är därför normalt en mer avancerad tjänst än de trädgårdstjänster som omfattas av RUT-avdrag. Inte heller rådgivningstjänster ger skattereduktion.

När det gäller trädgårdstjänster gäller precis som tidigare att dessa ska utföras på den egna tomten eller i en trädgård i nära anslutning till den egna (eller förälders) bostad.
Flyttjänster

Flyttjänster är en helt ny medlem i familjen RUT, och ska omfatta flytt av bohag och annat lösöre mellan bostäder samt till och från magasinering i samband med flytt mellan bostäder.

I flyttarbetet ingår arbete med packning eller annat iordningsställande för transport, uppackning, lastning och lossning, samt själva arbetstiden för transporten av bohaget.

Precis som tidigare är det arbetstiden, dvs utgifter för arbete, som ger skattereduktion. Kostnader för t ex flyttbil och magasinhyra ger således inte rätt till RUT-avdrag.

Transport från t ex en möbelåterförsäljare eller till/från en annan privatperson ger inte skattereduktion.
IT-tjänster (RIT-avdrag)

Riksdagen har även beslutat att enklare IT-tjänster ska räknas som RUT-tjänst. En utgångspunkt för att utgifter för IT-tjänster ska ge skattereduktion bör vara att tjänsterna annars typiskt sett skulle utföras av hushållen själva.

Det ska gälla IT-tjänster i form av installation, reparation och underhåll av data- och informationsteknisk utrustning, dataprogram och dataförbindelser, samt handledning i samband med sådant arbete.

Med data- och informationsteknisk utrustning menas persondatorer, läsplattor, tv-apparater, mobiltelefoner, spelkonsoler och liknande. Även kringutrustning som t ex skrivare och skannrar omfattas.

Dock omfattas inte t ex larm, smarta vitvaror eller fjärrstyrda värmepumpar.

Arbetet ska utföras i eller i nära anslutning till bostaden.
Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

De nya reglerna träder i kraft 1 augusti 2016 och ska gälla för arbete som utförs och betalas efter 31 juli 2016.

Regeringens prop 2015/16:99, Finansutskottets betänkande 2015/16:FiU21

Källs BL Revision http://online.blinfo.se/Go.do?path=/


Vill ni veta mer om våra tjänster för Bokföring kontakta Katja Löfgren - 014-473 20 23 - Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

4

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.vallagruppen.com/